Dây Chuyền Thiết Bị Sản Xuất Tự Động Bánh Sponge Cake - Layer Cake - Swissroll - Girella - Tegolino

Contact us:

Food Processing Division

Mr. Nguyen Quang Ha

SĐT: (+84) 903783246

Email: ha@greentechcom.vn

 

 

 

 

Hotline tư vấn: 0903783246
Gọi điện SMS Chỉ Đường